PROGRAM „CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIŠTVO“

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 26. travnja 2019. | Natječaji


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 10. travnja 2019. godine objavilo je Javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne kasnije od 31. listopada 2019. godine.

Sredstva su namijenjena za:

  • obrazovanje u 2018. i 2019. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
  • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2018. i 2019. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

  • Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
  • Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
  • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna
  • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
  • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
  • Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
  • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi.

Više informacija o Javnom pozivu, kao i dokumentacija nalazi se ovdje.

Prijava se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 10. travnja 2019. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB