Produžen rok za fotografski natječaj “LAG Mura-Drava u fotografijama”

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 4. travnja 2016. | Novosti


Lokalna akcijska grupa Mura-Drava produžuje rok za prijavu na fotografski natječaj „LAG Mura-Drava u fotografijama“, stoga poziva sve zainteresirane sudionike da se uključe i pošalju svoje fotografije na adresu elektronske pošte foto.mura.drava@gmail.com s naznakom lokacije na kojoj je snimljena fotografija, imenom, prezimenom i adresom autora, godinom rođenja, adresom elektronske pošte i brojem telefona najkasnije do 10. svibnja 2016. godine.

Tema fotografskog natječaja je „LAG Mura-Drava u fotografijama“, stoga se sudionici pozivaju na stvaranje vlastitog doživljaja zadane teme koji mora biti povezan sa prirodnim ljepotama, poljoprivredom, turizmom, tradicijom ili kulturnom baštinom područja LAG-a Mura-Drava, odnosno područja Grada Preloga, općina: Orehovica, Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Kotoriba, Donja Dubrava ili Legrad.

Pristigle fotografije koristiti će se u svrhu promocije i jačanja prepoznatljivosti područja LAG-a Mura-Drava.

Sudionici natječaja mogu biti sve osobe koje se bave fotografijom, bez obzira na prebivalište, spol, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, starije od 18 godina, a svaki sudionik ima pravo poslati 3 fotografije. Propisana veličina fotografije je min. 2000px po širini i rezolucija 300 dpi. Prijavljene fotografije moraju biti u JPG ili JPEG formatu. Autori/ice nagrađenih fotografija bit će zamoljeni/e dostaviti ih u punoj rezoluciji. Obrada fotografija dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

Sva autorska prava na poslane fotografije ostaju u vlasništvu autora, ali LAG Mura-Drava zadržava pravo korištenja svih prijavljenih fotografija, te se obvezuje da će prilikom objavljivanja svih prijavljenih fotografija u tiskanom i elektronskom izdanju, fotografije potpisivati imenom i prezimenom autora.

Članovi LAG-a Mura-Drava ocijeniti će pristigle fotografije, a tri fotografije sa najvećim brojem bodova biti će nagrađene specifičnim nagradama sa područja LAG-a:

  1. LAG-ovski spust dravskim čonom
  2. Zlatarska večera u „Hotelu Golf“ u Donjem Vidovcu

Košarica domaćih proizvoda lokalnih proizvođača, članova LAG-a