Produljen rok za slanje fotografija na fotografski natječaj “Jesen u LAG-u”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 16. studenoga 2020. | Natječaji, Novosti


Lokalna akcijska grupa Mura-Drava produljuje rok za slanje fotografija na fotografski natječaj „Jesen u LAG-u Mura-Drava“ te poziva sve zainteresirane sudionike da se uključe i pošalju svoje fotografije koje odgovaraju navedenoj temi. Fotografije mogu uključivati prirodu, tradiciju, kulturnu baštinu, poljoprivredu, turizam i ostale kategorije koje na najbolji način mogu prikazati ljepotu „jesenjeg ugođaja“ područja LAG-a.

Natječaj je otvoren od 19. listopada 2020. godine do 14. prosinca 2020. godine.

Kako je tema fotografskog natječaja „Jesen u LAG-u Mura-Drava“, pozivaju se sudionici da pošalju svoju vlastitu interpretaciju zadane teme, a najvažniji uvjet je da poslane fotografije obuhvaćaju  područje LAG-a, odnosno područja Grada Preloga i općina: Orehovica, Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Kotoriba, Donja Dubrava i Legrad.

Pristigle fotografije koristiti će se u svrhu promocije i jačanja prepoznatljivosti područja LAG-a Mura-Drava.

Sudionici natječaja mogu biti sve osobe koje se amaterski ili profesionalno bave fotografijom, bez obzira na prebivalište, spol, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, starije od 18 godina, a svaki sudionik ima pravo poslati 3 fotografije.

Fotografije se šalju na adresu elektroničke pošta foto.mura.drava@gmail.com s naznakom lokacije na kojoj je fotografija snimljena, imenom, prezimenom i adresom autora, godinom rođenja, adresom elektroničke pošte te brojem telefona. Propisana veličina fotografije je min. 2000 px po širini. Prijavljene fotografije moraju biti u JPG ili JPEG formatu.

Autori/ice nagrađenih fotografija biti će zamoljeni/e dostaviti ih u punoj rezoluciji. Obrada fotografija dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

Sva autorska prava na poslane fotografije ostaju u vlasništvu autora, ali LAG Mura-Drava zadržava pravo korištenja svih prijavljenih fotografija, te se obvezuje da će prilikom objavljivanja svih prijavljenih fotografija u tiskanom i elektronskom izdanju, fotografije potpisivati imenom i prezimenom autora.

Pristigle fotografije ocjenjivat će Povjerenstvo za ocjenjivanje fotografija, a tri najbolje ocijenjene fotografije biti će nagrađene košaricama domaćih proizvoda lokalnih proizvođača, članova LAG-a.