PRIMIJENJENA ISTRAŽIVANJA U PČELARSTVU

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 20. studenoga 2018. | Natječaji


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 13. studenoga 2018. godine novi Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju znanstvenoistraživačke institucije, a prijave na Natječaj podnose se na službenom obrascu „Prijavni obrazac“.

Pri ocjenjivanju prijava Povjerenstvo će ocjenjivati sljedeće kriterije:

  1. Podudaranje s ciljevima Nacionalnog pčelarskog programa;
  2. Poznavanje relevantnih istraživanja i razvoja;
  3. Znanstvena i tehnička kvaliteta prijedloga;
  4. Upravljanje i partnerstvo;
  5. Potencijali iskoristivosti i ekonomski utjecaj;
  6. Cijena i vrijednost za novac.

Prihvatljivi troškovi su: trajna dobra (nova oprema); potrošni materijal; putni troškovi i dnevnice; troškovi osoblja i opći troškovi (režije).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja za prikupljanje i odabir projekata Primijenjenih istraživanja u pčelarstvu na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Više informacija možete pročitati OVDJE.