Predstavnici LAG-a Mura-Drava sudjelovali na radionici LMH u Opatiji

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 29. studenoga 2017. | Novosti


Predstavnici LAG-a Mura-Drava sudjelovali su na trodnevnoj radionici koja se od 23. do 25. studenog održala u Opatiji u organizaciji LEADER mreže Hrvatske i LAG-a Terra liburna. Naziv radionice bio je „Struktura i rad LAG-ova u postupcima provedbe LAG Natječaja i odabira projekata za implementaciju LRS u okviru Mjere 19, podmjera 19.2 i 19.4, PRR RH 2014. – 2020.“, a cilj radionice bio je predstavnike LAG-a pripremiti za pripremu i provedbu  LAG Natječaja i LRS.

Predavači su bili predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te LEADER mreže Hrvatske. Oni su na radionici polaznike educirali o: smjernicama za planiranje i formiranje tijela s pratećim edukacijama za sudjelovanje članova u procesu donošenja odluka; vođenju registra/praćenjem članova i rada tijela; planiranju sudionika u procesima i praćenju sustava nepristranosti; reviziji članstva partnerstva; postupcima LAG-a u slučaju promjene obuhvata/granica i članstva (studija slučaja); definiranju različitih modela Statuta – podjela uloga tijela sukladno Smjernicama za odabir projekata i sustavom predstavničke Skupštine, ovisno o strukturi partnerstva i potrebama LAG-a; a kroz odgovaranje na pitanja sudionika i o drugim bitnim stvarima vezanim uz rad LAG-a i provedbu LAG Natječaja.

Polaznicima se na praktičnim primjerima objasnila priprema i provedba Natječaja LAG-a: provedba animacijskih aktivnosti pripreme i provedbe LAG Natječaja; podnošenje, zaprimanje i administrativna kontrola prijava; ocjenjivanje i rangiranje prijavljenih projekata s odabirom projekta te prigovori i konačnost odluka. Polaznicima se također objasnila i provedba u praksi te upravljanje rizicima, a predstavnici LAG-a Terra liburna predstavili su razvojni potencijal svog područja. U okviru terenskog obilaska Primorsko-goranske županije, provedena je interaktivna radionica o razvoju proizvoda s dodanom vrijednosti i turističkih projekata.

U okviru radionice održala se i redovna godišnja sjednica Skupština LEADER mreže Hrvatske.