Predstavljanje Vodiča za izradu, praćenje i monitoring evaluacije lokalnih razvojnih strategija za programsko razdoblje 2014.-2020. godine

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 3. studenoga 2015. | Novosti


Lokalna akcijska grupa (LAG) Mura-Drava sudjelovala je 28. listopada 2015. godine  u Zagrebu na radionici „Predstavljanje Vodiča za izradu, praćenje i monitoring evaluacije lokalnih razvojnih strategija za programsko razdoblje 2014.-2020. godine“. Navedenu radionicu organiziralo je Ministarstvo poljoprivrede u svrhu što kvalitetnije pripreme lokalnih akcijskih grupa za izradu lokalne razvojne strategije.

Na početku radionice Ivan Ciprijan iz Ministarstva poljoprivrede predstavio je ukratko provedbu Podmjere 19.1. u Hrvatskoj, a zatim je Pedro Brosei dao kratki pregled LEADER/CLLD pristupa u EU. Nacrt Vodiča za izradu, praćenje i procjenu lokalnih razvojnih strategija za programsko razdoblje 2014. – 2020 predstavile su stručnjakinje iz Estonije, Kadri Tillemann & Kristiina Timmo, a zatim je Kristine Hindriks LAG-ovima prezentirala Sustav praćenja i procjene u Estoniji. Nakon predstavljanja Vodiča, Piret Leskova  predstavila je estonsku udrugu LAG-ova. Radionica je završila raspravom na temu izrade lokalnih razvojnih strategija.