PRAVILNIK O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 6.1.1. I 6.3.1.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 7. ožujka 2018. | Natječaji


TIP OPERACIJE 6.1.1. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Korisnik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Uvjeti prihvatljivosti projekta

  • Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000,00 do 49.999,00 eura;
  • Sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 1. ovoga članka moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno propisima:
  • Poljoprivredno zemljište koje je predmet ulaganja prema poslovnom planu mora biti evidentirano u ARKOD sustavu;
  • Životinje na poljoprivrednom gospodarstvu koje su predmet ulaganja prema poslovnom planu moraju biti registrirane u JRDŽ;

Visina potpore – potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje iznosi 50.000,00 eura.

 

TIP OPERACIJE 6.3.1. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODRASTAVA

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

  • Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 2.000,00 do 7.999,00 eura;
  • U trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednika.

Provođenje prihvatljivih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim troškova operativnog poslovanja poljoprivrednog gospodarstva.

Broj projekata po korisniku: isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava a iznosi 15.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.

Pravilnike možete pogledati OVDJE.