POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 26. siječnja 2018. | Natječaji


Međimurska županija objavila je Poziv za predlaganje projekata/programa udruga civilnog društva za financijsku potporu iz Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu.

Na natječaj se mogu javiti udruge građana koje su registrirane i djeluju na području Međimurske županije, koje svoju djelatnost usmjeravaju na provođenje projekata/programa kojima se zadovoljavaju potrebe njihovih članica i članova te društvene zajednice u cjelini, a koji su usmjereni na razvoj civilnog društva u Međimurskoj županiji.

Sveukupna planirana vrijednost ovog javnog poziva je 450.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna. Planira se okvirno 50 programa za financiranje po ovom javnom pozivu.

Rok za prijavu je 1. 3. 2018. do 12 sati.

Tekst javnog poziva kao i sva prateća dokumentacija nalaze se OVDJE.