POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 26. siječnja 2018. | Natječaji


Međimurska županija je objavila Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.

Javne potrebe u kulturi Međimurske županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Međimursku županiju. Svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije.

Rok za prijavu je 1. 3. 2018. do 12 sati.

Tekst javnog poziva kao i sva prateća dokumentacija nalaze se OVDJE.