Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 22. srpnja 2016. | Natječaji


Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020. dana 22. srpnja 2016. godine objavilo je  Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 22.7.2016. do 25.8.2016.

Opći cilj:  podrška korisničkim institucijama u uspješnom prijavljivanju i provedbi ESF projekata razvijanjem kvalitetne zalihe budućih projekata.

Specifični cilj: izrada projektne /natječajne dokumentacije relevantne za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: državna i javna uprava

Prijavitelji: javna tijela (ministarstva i agencije), tijela javne vlasti.

Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 4.000.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje  sredstvima Tehničke pomoći u okviru ovog poziva su:

  • izrada analiza nužnih za pripremu operacija /projekata
  • razvoj i priprema operacija /projekata
  • izrada sažetaka operacija
  • izrada projektne /natječajne dokumentacije.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sledećoj poveznici: ESF OP5.