POZIV: UMJETNOST I KULTURA ONLINE

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 20. svibnja 2020. | Natječaji


Ministarstvo kulture objavilo je 18. svibnja 2020. otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura online“.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta.

Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe online participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ciljanih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti)

Prihvatljivi partneri:

  • organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga),
  • javna ustanova u kulturi,
  • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 25.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 500.000,00 HRK.

Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Planirano trajanje provedbe projekata: od 6 do 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: poziv je otvoren od 18. svibnja 2020., a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2020.

Detaljnije informacije o pozivu potražite OVDJE.