Poziv na radionicu za izradu Lokalne razvojne strategije do 2020. godine

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 3. veljače 2016. | Novosti


Lokalna akcijska grupa Mura-Drava (LAG) u procesu je izrade Lokalne razvojne strategije  do 2020. godine. Proces pripreme i izrade strategije je vrlo zahtjevan i iznimno bitan, i njime ćemo svi zajedno dogovoriti smjernice razvoja područja LAG-a za narednih 5 godina.

Temeljem dobre prakse Europske unije te pravila LEADER pristupa, bitno je da proces izrade strategije uključuje zajednicu tj. da uključuje sve relevantne dionike iz tri sektora – privatnog, javnog i civilnog kako bi sve potrebe bile reprezentirane u strategiji. U tu svrhu, u prosincu 2015. godine, održana je prva radionica sa radnim skupinama na temu predstavljanje analize stanja i izrada SWOT analize LAG područja.

Sljedeći korak je definiranje ciljeva, prioriteta i mjera, pa je upravo to tema radionice koja će se održati

u utorak, dana 09. veljače 2016. godine

u prostorijama LAG-a u Donjem Vidovcu, Rade Končara 9,

sa sljedećim rasporedom:

Radna skupina na temu:

INFRASTRUKTURA sa početkomu 12:30 sati

Radna skupina na temu:

POLJOPRIVREDA, TURIZAM I GOSPODARSTVO sa početkomu 16:00 sati

Radna skupina na temu:

DRUŠTVO-CIVILNI SEKTOR sa početkomu 17:30 sati

 

Nadamo se da ćete se odazvati pozivu na radne skupine, te na taj način dati svoj doprinos u izradi strategije. Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite na mail lag.mura.drava@gmail.com ili na broj telefona 635-069.