POTPORA ZA EUROPSKE PROJEKTE SURADNJE 2020

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 22. listopada 2019. | Natječaji


Glavni ciljevi ovog poziva su podizanje kapaciteta europskog kulturnog i kreativnog sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje; poticanje transnacionalne mobilnosti djela i aktera kulturnog i kreativnog sektora, osobito umjetnika; doprinos razvoju publike i poboljšanje pristupa djelima kulturnog i kreativnog sektora unutar Europske Unije i šire, s posebnim fokusom na djecu, mlade, ljude s poteškoćama u razvoju i podzastupljene skupine; doprinos inovaciji i kreativnosti u području kulture, osobito testiranjem novih poslovnih modela i poticanjem na suradnju s drugim sektorima.

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 48.444.567, pri čemu je oko 40% navedenog budžeta predviđeno za potporu manjim projektima suradnje (COOP1).

Maksimalan iznos potpore po projektu iznosi:

EUR 200.000 – 60% ukupnog budžeta – za manje projekte suradnje (COOP1)

EUR 2.000.000 – 50% ukupnog budžeta – za veće projekte suradnje (COOP2)

Ovim Pozivom Izvršna agencija predviđa sufinanciranje oko 100 projektnih prijedloga i zadržava pravo ne dodijeliti sva osigurana sredstva.

Rok za prijave je 27. studenog 2019. godine do 17:00 (po vremenu Bruxellesa).

Cijeli sažetak poziva možete pročitati OVDJE, a detaljnije o samom pozivu na sljedećoj poveznici: https://bit.ly/2nKgToj