POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 2. veljače 2018. | Natječaji


APPRRR je objavila natječaj za provedbu tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstva koja su podnijela Zahtjev za potporu koja su izravno odgovorna za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta. Prihvatljivi korisnici moraju zadovoljavati i sljedeće zahtjeve:

  • Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi.

Svaki korisnik mora u zahtjevu za potporu definirati nositelja diversificirane djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt, kao i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.

Visina potpore: iznosi 375.575,00 HRK po korisniku.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 187.787.500,00 HRK.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Više o natječaju za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“možete pročitati OVDJE.