POTPORA DOGAĐANJIMA U 2017. GODINI

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 7. travnja 2017. | Natječaji


Hrvatska turistička zajednica raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih novčanih sredstva za događanja koja su od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista.

Korisnici potpore mogu biti pravne i fizičke osobe i to trgovačka društva, obrti, zadruge, nacionalni sportski savezi, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50% ukupno prihvatljivih/opravdanih troškova.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:

  • Potpore događanjima u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima (kulturna/zabavna, sportska, eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja)- natječaj otvoren do 28. travnja 2017. godine
  • Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima (kulturna/zabavna, sportska, eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja)- natječaj otvoren do 28. travnja 2017. godine
  • TOP događanja (kulturna/zabavna, sportska)- natječaj otvoren do 21. travnja 2017. godine

Događanja koja ostvare potporu po ovom Javnom pozivu ne mogu ostvariti potporu po drugim programima potpore HTZ-a u 2017. godini.

Više informacija o samome programu možete pronaći OVDJE.