Potpisan ugovor za sufinanciranje LAG-a

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 18. lipnja 2015. | Novosti


Predsjednik Udruge Lokalne akcijske grupa Mura-Drava Mario Moharić potpisao je 19. svibnja 2014. godine s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a kojim se LAG-u Mura – Drava dodjeljuje potpora u iznosu od 900.000,00 HRK za 2014. i 2015. godinu.

Iznos od 900.000,00 HRK namijenjen je za financiranje troškova unutar Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja”. Mjera ima za cilj provedbu mjera politike ruralnog razvoja EU, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe.

Aktivnosti koje će LAG u okviru ovog projekta provoditi odnose se na Podmjeru 1 „Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područje” i Podmjeru 2 „Provedba lokalnih razvojnih strategija”, koja se odnose na animaciju i edukaciju lokalnog stanovništva i operativne troškove za rad samog LAG-a.