POKRENI NEŠTO SVOJE

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 1. prosinca 2017. | Natječaji


“Pokreni nešto svoje” je program potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj namijenjen poduzetnicima početnicima i mikropoduzećima. Ovaj razvojni program ACT Grupe potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem te odgovara na potrebe poduzetnika za mentorskom i finacijskom podrškom za početak i razvoj poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelj je:
– mikropoduzeće
– osoba pod uvjetom da nakon prihvaćanja projekta registrira poduzeće

Korisnik potpore može biti poduzeće sa sjedištem u Hrvatskoj koja spada u mikropoduzeća prema kriterijima Europske komisije. Aktivnosti projekta moraju biti provedene u Hrvatskoj, na čijem području projekt mora imati i utjecaj. Za financiranje su prihvatljive sve aktivnosti koje su potrebne za provedbu projekta.

Rok za prijavu: 15. prosinca 2017.

Sva natječajna dokumentacija te više informacija dostupno je na http://pokreninestosvoje.hr/

Vrijeme trajanja projekata je do šest mjeseci. Najraniji početak provedbe projekata je 1. travnja 2018., a projekti moraju završiti do 30. rujna 2018.

ACT Grupa će ugovorenim projektima mjesec dana prije početka projekta te za vrijeme trajanja projekta osigurati besplatno:
– mentorstvo u provedbi projekta i efikasnom korištenju projektnih rezultata,
– mjerenje društvenog utjecaja projekta i izradu izvještaja o društvenom povratu ulaganja,
– promociju projekta kroz kampanju programa.

Prema specifičnim potrebama, ACT Grupa će osigurati još i besplatno:
– mentorstvo u planiranju i razvoju poduzeća,
– mentorstvo u razvoju i marketingu proizvoda.

Za financiranje projekata osiguran je iznos ukupne vrijednosti od 500.000,00 kuna, dok projekti koji se prijavljuju mogu biti maksimalne vrijednosti do 80.000 kuna. ACT Grupa financira projekte u iznosu od 100% ukupnih stvarno utrošenih sredstava.

Prošlogodišnje pobjednike natječaja možete pogledati ovdje.