PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 25. rujna 2017. | Natječaji


Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama, koji će se sufinancirati iz Europskog socijalnog fonda, u skladu sa Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. Natječaj je otvoren od 22. rujna 2017. godine do 31. prosinca 2019. godine. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva.

Ciljne skupine Poziva su nezaposlene osobe, koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina: dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Također, ciljne skupine su i stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 18 do 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Specifični ciljevi Poziva:

  1. Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz provedbu programa obrazovanja odraslih;
  2. Osnaživanje te razvoj mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom ciljanih programa, radionica i/ili pružanja usluga mentorstva
  3. Jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem za nezaposlene osobe pripadnike marginaliziranih skupina

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 350.000,00 kn, a najviši iznos bespovratnih sredstava je 1.500.000,00 kn. Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.

Više o Pozivu možete pročitati OVDJE.