Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja RH

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 25. rujna 2015. | Projekti Laga


Dana 24. rujna 2015. godine LAG-u Mura-Drava dodijeljena je potpora za Podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“ – provedba tipa operacije 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Time su LAG odobrena sredstva za izradu nove lokalne razvojne strategije za razdoblje do 2020. godine kao i tekući rad LAG-a u iznosu od 318.725,40 kn.

LAG će provoditi ovu podmjeru do trenutka odabira za podmjeru 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., a najkasnije do 30. listopada 2016. godine.