PODMJERA 17.1. OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 29. ožujka 2019. | Natječaji


Vrsta poziva: Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 8.3.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 15.3.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 15.10.2019.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 10.135.135,13 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete natječaja.

INTENZITET POTPORE:

 • Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

POLICA OSIGURANJA JE PRIHVATLJIVA AKO:

 • je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja
 • se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske uniji koji sadrži popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)) na kojemu se nalaze poljoprivredni proizvodi za čiju proizvodnju je moguće ugovoriti osiguranje osim proizvoda ribarstva i akvakulture, a koji je naveden u Prilogu 3 ovoga natječaja.
 • je biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav)
 • je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja u skladu s propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede
 • pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika
 • gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika
 • pokriva isključivo štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje
 • je korisnik platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.