OTVORENO JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 18. kolovoza 2017. | Novosti


Izrada Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga Razvojne strategije na donošenje Županijskoj skupštini, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem ostvarivanja načela partnerstva i suradnje. Javno savjetovanje o Nacrtu Razvojne strategije traje od 16. kolovoza do 16. rujna 2017. godine. Za savjetovanje je dostupan Nacrt Razvojne strategije s pripadajućim dodacima. Napominjemo da je riječ o nacrtu koji još nije prošao lekturu.

Razvojna strategija Međimurske županije do 2020. (skraćeno: ŽRS) osnovni je planski dokument za održiv društveno-gospodarski razvoj županije i predstavlja nastavak Razvojne strategije Međimurske županije 2011. – 2013. (2017.) te njezino usklađivanje s promjenama u okolini, a prema zahtjevima Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Dokument je važan ponajprije stoga što daje osnovu za usmjeravanje i rangiranje razvojnih projekata županije, gradova i općina te stvara preduvjete da se razvojni projekti u skladu sa strateškim odrednicama kandidiraju za financiranje sredstvima iz EU fondova te ostalih izvora.

U izradi nacrta sudjelovalo je u proteklom razdoblju više ključnih dionika razvoja na regionalnoj razini na čelu s Međimurskom županijom i Partnerskim vijećem Međimurske županije, te Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje, kao koordinatorom  izrade i provedbe ŽRS-a.

Kao vizija odnosno željeno buduće stanje županije definirano je daljnje pozicioniranje i prepoznatljivost Međimurske županije kao iznadprosječno razvijene hrvatske regije. Konsenzusom uključenih dionika usuglašeno je da vizija Međimurske županije ostaje kao i u prethodnom razdoblju:

„Međimurje, županija snažnoga poduzetništva zasnovanog na znanju i inovacijama, očuvane prirodne i kulturne baštine te visoke kvalitete življenja.“

S druge strane, strateški su ciljevi u odnosu na Razvojnu strategiju Međimurske županije 2011.-2013. (2017.)  izmijenjeni te glase:

  • Strateški cilj 1 – Rast i razvoj gospodarstva;
  • Strateški cilj 2 – Dobrobit stanovništva;
  • Strateški cilj 3 – Očuvani prirodni resursi i razvoj održive infrastrukture.

Nacrt Razvojne strategije i službeni obrazac za komentare i prijedloge dostupan je na internetskim stranicama Međimurske županije i REDEA-e.

  1. Dodatak 1. Rezultati konzultacija s Partnerskim vijećem Međimurske županije
  2. Dodatak 2. Cjelovita analiza stanja
  3. Dodatak 3. Izvještaj o prethodnom vrednovanju
  4. Dodatak 5. Financijski okvir i akcijski plan
  5. Dodatak 6. Komunikacijska strategija
  6. Nacrt Razvojne strategije Međimurske županije 2020 (javno savjetovanje)