Otvoren natječaj: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 9. lipnja 2017. | Natječaji


Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.
Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave.
Ukupno raspoloživa financijska sredstva Kohezijskog fonda predviđena za ovaj Poziv iznose 80.000.000,00 HRK.
Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je:
  • najniži iznos 1.875.000,00 HRK
  • najviši iznos 30.000.000,00 HRK

Dokumenti:

PDP_Sanacije_i_zatvaranje_odlagališta_za_OBJAVU_080617.zip