Održane informativne radionice za potencijalne prijavitelje na prvi LAG natječaj

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 6. travnja 2018. | Novosti


Lokalna akcijska grupa Mura-Drava organizirala je u Svetoj Mariji 4. travnja 2018. godine i u Goričanu 5. travnja 2018. godine informativne radionice za potencijalne prijavitelje na prvi LAG natječaj namijenjen malim poljoprivrednim gospodarstvima.

Potencijalnim prijaviteljima predstavljene su osnovne informacije o natječaju, uvjeti prihvatljivosti nositelja projekta, prihvatljive aktivnosti, kriteriji odabira projekata te postupak podnošenja prijave i odabira projekata. Također su detaljno predstavljeni obrasci Poslovnog plana, Izjave o veličini poduzeća te sva ostala natječajna dokumentacija koja je potrebna za prijavu projekta na Natječaj.

Podsjećamo zainteresirane prijavitelje da podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 16. travnja do 16. svibnja 2018. godine te da sve informacije, natječajnu dokumentaciju, kao i odgovore na pitanja mogu pronaći na internet stranici LAG-a.