Održana radionica za poljoprivredna gospodarstva s područja LAG-a Mura – Drava

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 20. kolovoza 2014. | Novosti


Dana 18. kolovoza 2014. godine u Multimedijalnoj dvorani Općine Goričan održala se radionica na temu „Poljoprivreda i ruralni razvoj – od ideje od realizacije projekta za stanovnike i članove LAG-a Mura – Drava iz općina Donja Dubrava, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Legrad. Radionicu je vodila Tatjana Malečić Pezelj, direktorica konzultantske tvrtke Centum percent d.o.o. iz Zagreba te je zainteresirane polaznike upoznala sa svim mogućnostima za sufinanciranje budućih projekata prvenstveno iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Četrdesetak sudionika radionice dobilo je informacije o mogućnostima ulaganja, općim i specifičnim kriterijima prihvatljivosti po mjerama i podmjerama unutar Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te o mogućnosti korištenja sredstava iz Mjere 4 i Mjere 6 Programa ruralnog razvoja.

Polaznicima radionice pojašnjeni su svi segmenti prijave na natječaj za Mjeru 4 (podmjere 4.1 i 4.2), čije se raspisivanje očekuje u studenom 2014. godine,  s posebnim osvrtom na: utvrđivanje prihvatljivosti projekta, pripremu projektne dokumentacije, standarde koje mora ispuniti korisnik i projekt, prikupljanje ponuda, proces obrade prijave u APPRRR, realizaciju projekta i podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava.

Pojašnjene su razlike u pripremi prijave i procesu odobravanja u odnosu na IPARD program te prezentirani uspješno provedeni projekti financirani iz Mjere 101 i Mjere 103 te Mjere 302 IPARD programa.

Polaznici su se upoznali s LEADER pristupom, ulogom LAG-a Mura Drava u razvoju ruralnog prostora te budućim aktivnostima koje su potrebne za kvalitetnu izradu Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020.

Na kraju predavanja sudionici su sudjelovali u raspravi gdje su dobili odgovore na postavljena pitanja i preporuke za daljnji rad i sudjelovanje na uskoro objavljenim natječajima.

Prezentacija je sufinancirana sredstvima pretpristupnog programa IPARD kroz mjeru LEADER.