Odluka o imenovanju službenika Lokalne akcijske grupe Mura-Drava za zaštitu osobnih podataka

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 20. srpnja 2018. | Dokumenti


Za službenika Lokalne akcijske grupe Mura-Drava za zaštitu osobnih podataka: IVANA HAJDINJAK

Službeni kontakt podaci službenika Lokalne akcijske grupe Mura-Drava za zaštitu osobnih podataka su:

Adresa: Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec

Telefon: 040 635 069

E-pošta: lag.mura.drava@gmail.com

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka