Odgoda natječaja za tip operacije 6.2.1.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 13. lipnja 2017. | Natječaji


Odgađa se raspisivanje natječaja za tip operacije 6.2.1., najavljeno za 13. lipnja 2017. godine. Razlog odgode je rad na izradi novog Pravilnika koji će uskoro biti objavljen na e-savjetovanju, a nakon toga sukladno proceduri i u Narodnim novinama. Objavom novog Pravilnika u Narodnim novinama steći će se uvjeti za objavu natječaja.
O novom datumu raspisivanja natječaja za tip operacije 6.2.1. i datumima održavanja radionica u svrhu pripreme za navedeni natječaj, potencijalni prijavitelji bit će na vrijeme obaviješteni.