OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA ZA 2020. GODINU

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 20. svibnja 2020. | Natječaji


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu, koji je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

Prijave se zaprimaju isključivo od 14. svibnja 2020. godine do 28. svibnja 2020. godine.

Najniži iznos potpore iznosi 20.000,00 kn, dok je najviši iznosi potpore 50.000,00 kn.

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju u 100 % iznosu prihvatljivih troškova, dok sredstva iz skupine B ne mogu iznositi više od 20 % ukupno prihvatljivih troškova.

Namjena sredstava je za:

SKUPINA A

  • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
  • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
  • prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
  • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

SKUPINA B

  • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
  • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Sve informacije o Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći ovdje.