OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA ZA 2019. GODINU

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 8. svibnja 2019. | Natječaji


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 2. svibnja 2019. godine objavilo je Javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).

Javni poziv otvoren je do 15. lipnja 2019. godine.

Sredstva su namijenjena za:

  • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
  • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
  • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
  • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Sredstva se odobravaju u 100 % iznosu opravdanih troškova.

Više informacija o Javnom pozivu, kao i dokumentacija nalazi se ovdje.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 2. svibnja 2019. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB