Objavljen Pravilnik o provedbi Mjere 6. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 23. travnja 2015. | Natječaji


U Narodnim novinama broj 42/15 objavljen je Pravilnik u okviru mjere 6., Podmjera 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima, Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima i Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Prihvatljivi korisnici za Podmjeru 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima su mladi poljoprivrednici koji nisu stariji od 40 godina, posjeduju odgovarajuća znanja i vještine te su po prvi put postavljeni kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva, a ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva kreće se od 8.000€ do 49.999€. Visina potpore po korisniku je 50.000 €, a isplata se vrši u tri rate.
Podmjeri 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima prihvatljivi korisnici su fizičke osobe i poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Ekonomski rezultat poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora biti najmanje 1.000€. Visina potpore po korisniku je 50.000€, a isplata se vrši u dvije rate.
Kod Podmjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava prihvatljiva su mala poljoprivredna gospodarstva, a to su ona gospodarstva čiji je ekonomski rezultat od 2.000 € do 7.999 €. Visina potpore po korisniku je 15.000 € te se isplata vrši u dvije rate.
Tekst cijelog Pravilnika mjere 6 možete naći na sljedećoj poveznici.