Objavljen popis korisnika potpora isplaćenih u 2016. godini

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 29. svibnja 2017. | Novosti


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je popis svih korisnika koji primaju potporu. Lista korisnika se odnosi na isplate potpora za financijsku 2016. godinu, odnosno za isplate izvršene korisnicima u razdoblju od od 16. listopada 2015. do 15. listopada 2016. godine.

Lista isplaćenih korisnika sadrži naziv poljoprivrednog gospodarstva (pravne i fizičke osobe), općinu/naselje, isplaćene iznose u kunama (za svaku mjeru pojedinačno i ukupni iznos) koje je korisnik primio te vrstu i opis mjera.  Popis se odnosi na korisnike Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za garancije u poljoprivredi, Europskog fonda za ribarstvo, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i Državnog proračuna, a nalazi se ovdje – http://isplate.apprrr.hr/godina/2016

S ciljem što jednostavnijeg pretraživanja korisnika potpora, Agencija za plaćanja je izradila tražilicu u kojoj se podaci mogu pretraživati po korisniku, vrsti potpore, općini/naselju te iznosima isplate.

Podaci se objavljuju u skladu s člankom 57. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnavanja računa, pravila o kontroli, jamstva i transparentnosti.  Podaci se objavljuju do 31. svibnja svake godine, a ostaju dostupni dvije godine od datuma prve objave. Sukladno pravnoj regulativi, nazivi korisnika koji su primili iznose potpore do 5.000 kuna se ne prikazuju na popisu, već su prikazani kodom.

Napominjemo da se financijska godina razlikuje od proizvodne i kalendarske godine. Objavljena lista korisnika ne obuhvaća isplatu izravne potpore za proizvodnu 2016. godinu koja je upravo u tijeku, nego na isplate koje su izvršene korisnicima u razdoblju od 16. listopada 2015. do 15. listopada 2016. godine.

Podsjećamo korisnike da informativni izračun sadašnjih isplata izravne potpore mogu vidjeti u AGRONET-u, a nakon što isplata završi na kućne adrese će tokom ljeta dobiti pisanu informaciju o odobrenim i isplaćenim potporama.