Nove informacije o terminu objave natječaja za tip operacije 7.4.1.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 24. studenoga 2016. | Natječaji


Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj obavještava da se odgađa objava natječaja za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Plan raspisivanja natječaja za 2017. godinu, uključujući i natječaj za ovaj tip operacije, biti će objavljen do kraja prosinca, pa pozivamo sve zainteresirane da i dalje prate obavijesti na našoj mrežnoj stranici i na društvenim mrežama.

Korisnici podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. su:

a) jedinice lokalne samouprave

b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola

d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

e) vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i

f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljivi projekti/operacije su građenje i/ili opremanje:

 1. vatrogasnog doma
 2. društvenog doma/ kulturnog centra
 3. planinarskog doma i skloništa
 4. turističkog informativnog centra
 5. dječjeg igrališta
 6. sportske građevine
 7. objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.)
 8. rekreacijske zone na rijekama i jezerima
 9. biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste)
 10. tematskog puta i parka
 11. građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
 12. javne zelene površine (park i slično)
 13. pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste)
 14. pješačke zone
 15. otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste)
 16. groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
 17. tržnice i
 18. javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

Već sada u Pravilniku o provedbi Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. „NN 71/2016 možete pronaći sve bitne informacije o mjeri te se na vrijeme pripremiti za nadolazeći natječaj.