Prelog i Goričan: Nova dva infrastrukturna projekta financirana kroz natječaj LAG-a

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 12. rujna 2022. | Novosti


LAG Mura-Drava na svom je području do sad financirao brojne projekte, što infrastrukturne za jedinice lokalne samouprave, što one vezane uz razvoj poljoprivrede i turizma.

Da je tome tako potvrđuju i nova dva primjera infrastrukturnih projekata prijavljenih na LAG natječaj za jedinice lokalne samouprave. Jedan je netom izgrađeno dječje igralište “Zelenišće” u Draškovcu, čiju je izgradnju LAG financirao sa 156.101,55 kn dok je ostatak sredstava osigurao Grad Prelog, dok je drugi groblje u Goričanu koje je prijavljeno na isti natječaj te je kroz projekt planirana kompletna zamjena ograde groblja. Radovi na zamjeni su krenuli te je i za taj projekt kroz natječaj LAG-a osigurano 156.101,55 kn.

I ova dva projekta, kao i mnogi prije njih su dokaz da LAG na svom području potiče razvoj vođen zajednicom, nešto što u stvari i jest zadatak LAG-ova.