NATJEČAJ ZA UDRUGE ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 6. prosinca 2019. | Natječaji


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 4. prosinca 2019. godine objavio Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga). Udruge mogu prijaviti projekte čijom se provedbom doprinosi i potiče razmjena ponovne uporabe te projekte koji uključuju održavanje ekoloških radionica i organiziranje ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna.

Raspoloživa sredstva po ovom Natječaju iznose 800.000,00 kuna. Najniži mogući iznos donacije po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, dok je najveći iznos 60.000,00 kn.

Pravo na prijavu projekta na Natječaj imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama. Prijaviti se može udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja.

Udruga treba biti programski usmjerena na rad u području ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša te održivog razvoja, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, te koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno i uredno financijsko poslovanje.

Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnog područja Natječaja. Partnerstvo je potrebno dokazati ovjerenom Izjavom o partnerstvu.

Svaka prijava treba sadržavati obvezne obrasce, popunjene računalom, na hrvatskom jeziku, vlastoručno potpisane od strane ovlaštene osobe udruge nositelja projekta i voditelja projekta i ovjerene službenim pečatom organizacije (udruge) kao i svu ostalu obveznu dokumentaciju.

Prijave će se dostavljati preporučenom poštom na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili osobno u pisarnicu Fonda.

Rok za prijavu podnošenjem prijave je 60 dana. Provedba projekta treba biti dovršena najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Više informacija o uvjetima prijave, kao i obavezni obrasci nalaze se ovdje.