Natječaj za popunjavanje radnog mjesta

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 24. ožujka 2015. | Natječaji


Temeljem članka 59. Statuta Udruge i Izmjena i dopuna Statuta, te Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i zapošljavanju, Upravni odbor Lokalne akcijske grupe Mura – Drava u skladu sa donesenom Odlukom na 9. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2015. godine raspisuje

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

 • VODITELJ LAG-a Mura-Drava

Ugovor o radu zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

–       – sukladno članku 58. Statuta udruge Lokalna akcijska grupa Mura-Drava

Kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. završen preddiplomski studij – prvostupnik/ica ekonomije ili javne uprave/završen diplomski studij – magistar/ica prava ili ekonomije
 2. aktivno znanje engleskog jezika
 3. napredno poznavanje rada na računalu – Word, Excel, Powerpoint, Internet
 4. jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. položen državni stručni ispit
 6. vozačka dozvola B kategorija

Kandidati (m/ž) prijavi za radno mjesto prilažu:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi i položenom državnom stručnom ispitu
 3. dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice ili elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 4. preslika vozačke dozvole
 5. dokaz o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) – može i neovjerena preslika, a izvornik ili ovjerena preslika nakon odabira kandidata

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom šalju se poštom ili dostavljaju osobno na adresu: Lokalna akcijska grupa Mura – Drava, Donji Vidovec, Rade Končara 9, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

U Donjem Vidovcu, 23. ožujka 2015. godine

UPRAVNI ODBOR

Mario Moharić, predsjednik