Natječaj za donacije Svjetlo na zajedničkom putu 2015.

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 27. veljače 2015. | Natječaji


Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2015. godini. Natjecati se mogu udruge, klubovi i ustanove, registrirani u Republici Hrvatskoj, prema uvjetima navedenima u oglasu za natječaja.

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata ili godišnjih programa rada iz područja:

– mladi (odgojno-obrazovni projekti, sportske i kulturne aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade)
– umjetnost i kulturna baština (pomoć nadarenim umjetnicima, promocija hrvatske kulture u inozemstvu, aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine)
– okoliš (projekti promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu, projekti poboljšanja stanja okoliša te zaštite ljudi i dobara)
– znanost i društvo (znanstveni projekti, poticanje kreativnosti i inovativnosti te ostali projekti razvoja civilnog društva)
– humanitarno djelovanje (karitativni projekti i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama);
Natječaj je otvoren do 13. ožujka 2015. godine. Prijave se upućuju isključivo elektroničkim putem. Obrazac prijavnice dostupan je ovdje.

Natječaj za donacije 2015. godine