NATJEČAJ ZA DODJELU JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH PODRŠKI ZA 2019. GODINU

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 7. lipnja 2019. | Natječaji


Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje
Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu

Predmet ovoga Natječaja je dodjela jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu koje će se financirati s pozicija Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Cilj Natječaja je financijska potpora aktivnostima iz područja socijalne skrbi za koje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku tijekom 2019. nije planiralo ni raspisalo natječaje.

U skladu s ovim Natječajem, prijave za dodjelu jednokratne financijske podrške mogu biti za slijedeća prioritetna područja:

  1. Unapređenje i razvoj socijalnih usluga u svrhu socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina,
  2. Organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama.

Prihvatljivim prijaviteljima smatraju se:

  • udruge osnovane temeljem Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17) i upisane u Registar udruga, vjerske zajednice koje djeluju kao pravne osobe i osnovane u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine, broj 83/02) te upisane u Registar vjerskih zajednica, kao i druge neprofitne pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik,
  • svi prijavitelji moraju biti upisani u Registar neprofitnih organizacija te udovoljavati uvjetima ovoga Natječaja.

Za financiranje u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 5.000.000,00 kuna (slovima: petmilijunakuna)a okvirni broj podrški koji se planira financirati: 80-150.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaja je 15. srpnja 2019. godine.

Prijavitelju se može u okviru Natječaja odobriti samo jedna (1) financijska podrška.

Upute za prijavitelje u kojima su definirane sve odredbe vezane uz pripremu i dostavu prijave na Natječaj, dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (www.mdomsp.hr).

Prijava se provodi isključivo preko sustava www.financijskepodrske.hr, a ovjeren i potpisan dokument o verifikaciji postavljene dokumentacije dostavlja se putem pošte na adresu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: udruge@mdomsp.hr zaključno do 1. srpnja 2019. godine.