NAJAVA Poziva ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 7. kolovoza 2017. | Natječaji


Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja najavljuje da će tijekom IV. kvartala 2017. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’, kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom, u zgradama javnog sektora.
Poziv će biti namijenjen:
  • ministarstvima, središnjim državnim uredima, državnim upravnim organizacijama i uredima državne uprave u županijama;
  • jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave;
  • javnim ustanovama ili ustanovama koje obavljaju društvene djelatnosti;
  • vjerskim zajednicama koje obavljaju društvene djelatnosti.
Svrha Poziva je smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50%.
Za dodjelu u okviru ovog Poziva raspoloživo je 380 milijuna kuna u Državnom proračunu RH osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Objava Poziva planira se tijekom IV. kvartala 2017. godine čime započinje rok za podnošenje projektnih prijedloga. Planirano trajanje Poziva, odnosno rok za podnošenje projektnih prijedloga je do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.
Objavu natječaj možete pratiti na portalu www.strukturnifondovi.hr i www.mgipu.hr.