Najava natječaja za operaciju 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 9. ožujka 2015. | Natječaji


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će sljedeći tjedan raspisati Natječaj za operaciju 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave u okviru Mjere 7. (Podmjere 7.1.). Potencijalni korisnici ovog Natječaja su gradovi s najviše 10.000 stanovnika i sve općine.

Prihvatljiva ulaganja unutar operacije 7.1.1. su:
1) izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada, 
2) izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada, 
3)izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.  

Zahtjevi za potporu moći će se podnositi od 11.03. do 11.05.2015. Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, a sam tekst natječaja kao i svi potrebni obrasci za prijavu moći će se preuzeti s mrežne stranice Agencije za plaćanja odmah po službenoj objavi.

Detaljne informacije nalaze se u Pravilniku o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kojeg možete pogledati ovdje.