Najava natječaja: Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 11. srpnja 2017. | Natječaji


Status:
Regija:
Kratak opis natječaja:
Specifični ciljevi Poziva su: dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina.
Prihvatljivi prijavitelji: 
  • jedinice lokalne samouprave;
  • jedinice regionalne (područne) samouprave;
  • neprofitne organizacije;
  • organizacije civilnog društva.
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn.