Mario Moharić, predsjednik Lokalne akcijske grupe Mura-Drava: Isplati se biti član LAG-a!

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 19. travnja 2024. | Novosti


Lokalna akcijska grupa Mura – Drava u proteklom je programskom razdoblju za povećanje kvalitete života i jačanje konkurentnosti na području LAG-a izdvojila gotovo milijun i 700 tisuća eura, pa je ova lokalna akcijska grupa tako jedna od najuspješnijih LAG-ova u našoj zemlji u provedbi Lokalne razvojne strategije. Mario Moharić, predsjednik Lokalne akcijske grupe Mura – Drava, najavio je kako će u novom programskom razdoblju ovaj LAG imati još više sredstava za poticanje održivog razvoja na svom području.  

  • To prvo financijsko razdoblje, koje je iza nas, gotovo se poklapa s osnivanjem našeg LAG-a, obzirom da smo kratko vrijeme u početku provodili IPARD program. Možemo biti vrlo zadovoljni s rezultatima koje je LAG Mura – Drava ostvario u proteklom financijskom razdoblju. Naš LAG je sigurno jedan od najboljih i najuspješnijih lokalnih akcijskih grupa u Republici Hrvatskoj, čemu svjedoče i nagradna sredstva dobivena u proteklom razdoblju koja su dodijeljena za uspješnost provođenja Lokalne razvojne strategije. S punim pravom možemo reći kako je LAG bio važan zamašnjak ruralnog razvoja na području na kojem djeluje, a to je područje 9 jedinica lokalne samouprave – općina Orehovica, Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba te Grad Prelog u Međimurskoj te Općina Legrad u Koprivničko – križevačkoj županiji. Mislim da su s radom našeg LAG-a zadovoljni i čelnici jedinica lokalne samouprave, ali i ljudi koji žive na području koje pokrivamo. Rekao bih da smo u proteklom razdoblju zavrijedili ocjenu – odličan – istaknuo je Mario Moharić, predsjednik Lokalna akcijske grupe Mura – Drava.

 

U LAG-u nema mjesta politici

Kada je osnivan LAG Mura – Drava 2012. godine, lokalne akcijske grupe su u Republici Hrvatskoj bila apsolutna novina. Je li u ovih dvanaest godina u širokoj javnosti prepoznata opće društvena funkcija LAG-a?

  • Počeli smo doslovce od nule, pa smo najprije mi morali shvatiti što je LAG i kako funkcionira, što su njegove zadaće. Trebalo je ustrojiti LAG, okupiti dionike ruralnog razvoja iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora, predstaviti funkcije LAG-a u zajednici i dobrobiti koje donosi te pripremiti i usvojiti Lokalnu razvojnu strategiju, strateški razvojni dokument LAG-a Mura – Drava u kojem su određene smjernice budućeg razvoja. To je bilo vrijeme intenzivne edukacije, kako nas u LAG-u, tako i svih dionika ruralnog razvoja na našem području. Rezultati koje smo postigli u proteklom razdoblju pokazuju da smo uspješno obavili te brojne zadaće i da smo svojim aktivnostima značajno doprinijeli razvoju na području na kojem djelujemo. Mislim da su i čelnici lokalne samouprave, ali i ljudi koji žive na području našeg LAG-a,  prepoznali društvenu korisnost LAG-a i uvidjeli brojne dobrobiti od našega rada. U proteklom razdoblju jedinice lokalne samouprave na našem području dobile su svaka po 75 tisuća eura bespovratnih sredstava, što im je bila značajna podrška pri realizaciji njihovih projekata, posebno onih vezanih uz takozvanu malu komunalnu infrastrukturu. To nisu mala sredstva, tim prije što projekte koje su jedinice lokalne samouprave prijavile na naš natječaj najčešće i nisu mogle prijaviti na druge natječaje. Već kada usporedite iznos članarine koje jedinice lokalne samouprave plaćaju LAG-u s bespovratnim sredstvima koje su dobile na natječajima koje smo raspisali, jasno je da se isplati biti član LAG-a. Sve jedinice lokalne samouprave na području LAG-a Mura – Drava plaćaju isti iznos članarine, bez obzira na veličinu, broj stanovnika ili visinu njihovog proračuna. Mislim da je to pošteno i dobro, kao što je dobro i to da u LAG-u nema mjesta politici. Volim reći da u našem LAG-u imamo nultu toleranciju na politiku, odnosno da politički afiniteti nisu važni i jedino što nam je bitno jest razvoj cjelokupnog područja LAG-a. Svakako treba istaknuti da je naš LAG u proteklom razdoblju dodijelio čak 530 tisuća eura bespovratnih sredstava malim poljoprivrednicima. Tim sredstvima je 36 malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava moderniziralo poljoprivrednu mehanizaciju i povećalo svoju konkurentnost. Više od 66 tisuća eura bespovratnih sredstava dodijelili smo i na natječaju za velika poljoprivredna gospodarstva. Naš je LAG u proteklom razdoblju proveo i tri projekta suradnje vezane uz razvoj ruralnog turizma, zahvaljujući kojima smo organizirali studijska putovanja i edukativne radionice, izradili promotivne video materijale, promovirali našu tradicionalnu gastronomiju, pa smo izdali i kuharicu „Slatko z Međimurja“. To je tek dio aktivnosti koje smo proveli na području našeg LAG-a.

Prvi natječaji već ove godine

Na početku smo novog financijskog razdoblja. Koje će intervencije LAG Mura – Drava provoditi u tom razdoblju?

  • Lokalnoj akcijskoj grupi Mura – Drava je za novo programsko razdoblje odobreno više od milijun i 809 tisuća eura. To je više nego u proteklom razdoblju, a ako taj iznos podijelimo na 25.832 stanovnika koliko ih živi na području našeg LAG-a, po dobivenim sredstvima u odnosu na broj stanovnika mi smo u samom vrhu među lokalnim akcijskim grupama u našoj zemlji. I to je jedan od pokazatelja naše uspješnosti u proteklom razdoblju. U novom programskom razdoblju, u sklopu provedbe odobrene Lokalne razvojne strategije LAG-a Mura-Drava za razdoblje od 2023. do 2027. godine, financirat ćemo projekte koji će uvelike pomoći jedinicama lokalne samouprave, udrugama, poljoprivrednicima, turističkom sektoru i drugim ključnim akterima lokalne zajednice. Provedbom tih projekata realizirat će se glavni cilj Strategije, a to je  – jačanje konkurentnosti LAG područja i povećanje kvalitete života. U ovom programskom razdoblju provodit ćemo četiri intervencije, pa ćemo natječaje raspisati za male poljoprivredne proizvođače, za velike poljoprivredne proizvođače, za jedinice lokalne samouprave te za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, ponajprije za razvoj turističke ponude. Istovremeno ćemo provoditi i projekte suradnje te financirati tekuće troškove LAG-a i animaciju stanovništva s područja LAG-a. Djelatnici našeg LAG-a će i u novom razdoblju biti u stalnoj komunikaciji s našim članovima i lokalnom zajednicom, pa ćemo i dalje organizirati radionice, podupirat ćemo i sudjelovati na lokalnim manifestacijama, a nastavit ćemo aktivno raditi na informiranju stanovništva o natječajima koje ćemo raspisati, kao i mogućnostima prijave i uvjetima tih natječaja. LAG će nastaviti i suradnju s drugim lokalnim akcijskim grupama u zemlji, ali i u inozemstvu, a i dalje ćemo biti aktivni u pisanju projekata za natječaje drugih fondova, primjerice Interreg, na koji smo već i aplicirali nekoliko projekata i čekamo konačne odluke. Kroz takvu međunarodnu suradnju stječemo nova iskustva, ostvarujemo nove ideje i razvijamo uspješnu međunarodnu suradnju. Iz godine u godinu imamo sve veći interes, posebice malih poljoprivrednika, koji su prepoznali priliku da bespovratnim sredstvima LAG-a Mura – Drava mogu unaprijediti svoja obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Važno je istaknuti kako za provedbu Lokalne razvojne strategije kroz ove četiri intervencije u novom razdoblju imamo više novca nego u prošlom. Intenzivno ćemo podupirati i razvoj turizma, jer je upravo turizam ogromni i nedovoljno iskorišteni potencijal u donjem Međimurju.

Kakva će biti dinamika raspisa natječaja u novom programskom razdoblju?

  • Ta dinamika ponajprije ovisi o Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. No, naš je plan da ove godine raspišemo natječaj za jedinice lokalne samouprave i za mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a sljedeće godine i za nepoljoprivredne djelatnosti, dakle, za turistički razvoj, te za velike OPG-ove. Očekujemo veliki interes za ove natječaje, jer su zahvaljujući natječajima koje smo do sada raspisali i čelnici jedinica lokalne samouprave, ali i naši poljoprivrednici, uvidjeli da im je LAG Mura – Drava od velike koristi. U ovom razdoblju će više operacija s državne razine biti spušteno na lokalne akcijske grupe, čime će i odgovornost LAG-ova biti veća.

Kako ocjenjujete suradnju s drugim dionicima ruralnog razvoja na području LAG-a Mura – Drava?

  • Zastupljenost dionika ruralnog razvoja je precizno propisana pravilima koje je donijela Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i mi ih striktno primjenjujemo. Mislim da je suradnja s dionicima ruralnog razvoja bila jako dobra, iako bismo voljeli da nam je s državne razine dana veća mogućnost za financiranje projekata udruga, jer je civilni sektor jako važan u poticanju održivog ruralnog razvoja. Nadamo se da će se u budućnosti to promijeniti kako bi i udruge mogle osjetiti konkretne benefite suradnje s LAG-om. Nastavit ćemo ispunjavati svoju društvenu zadaću poticanja razvoja, jačanja konkurentnosti LAG područja i povećanje kvalitete života. Siguran sam da ćemo i u ovom programskom razdoblju biti uspješni i od velike koristi svim dionicima – naglasio je Mario Moharić, predsjednik Lokalne akcijske grupe Mura – Drava.