Lokalna razvojna strategija 2014.-2020.- 5. izmjena

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 19. listopada 2021. | Dokumenti


LAG Mura-Drava je na 25. sjednici Skupštine 14. srpnja 2021. godine usvojio pete izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Mura-Drava za razdoblje od 2014. do 2020. godine:

LRS_Mura_Drava_peta izmjena