LAG Mura-Drava u projektu „Aktivno s Dravom“

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 17. listopada 2018. | Novosti


Predstavnici LAG-a Mura-Drava bili su 15. listopada u Lepoglavi na potpisivanju Sporazuma o partnerstvu na projektu „Aktivno s Dravom“.

Domaćin potpisivanja Sporazuma bio je LAG Sjeverozapad ispred kojeg je prisutne pozdravio njihov predsjednik i gradonačelnik grada Lepoglave Marijan Škvarić.

Sporazum je ispred LAG-a Mura-Drava potpisao predsjednik Mario Moharić. Uz LAG Mura-Drava na potpisivanju su sudjelovali i ostali partneri, ukupno sedam slovenskih LAG-ova i tri hrvatska LAG-a čija je zajednička poveznica rijeka Drava.

Kroz projekt će LAG Mura-Drava prezentirati i promovirati turistički potencijal svojeg područja uz rijeku Dravu, ali će isto tako kroz primjere dobre prakse ostalih projektnih partnera naučiti što se i kako može poboljšati kako bi bili još konkurentniji i atraktivniji sa svojom turističkom ponudom.

Projekt će se provoditi u 2019. godini kroz podmjeru 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.