LAG Mura-Drava sudjelovao na studijskom putovanju u Mađarsku

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 20. listopada 2017. | Novosti


Predstavnici LAG-a Mura-Drava (predsjednik Mario Moharić i voditelj Mihael Ružić) sudjelovali su 18. listopada na studijskom putovanju u susjednu Mađarsku. Samo putovanje organizirala je Općina Donja Dubrava, član LAG-a, odnosno njezin načelnik Marijan Varga, a uz već spomenute, na putovanju su sudjelovali još neki članovi LAG-a: načelnik Općine Donji Vidovec Josip Matulin i vlasnik hotela Golf Vinko Nestić. Isto tako tu su bili i predstavnici Županije, Josip Grivec, zamjenik župana, Mirjana Pintar iz Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije, Rudi Grula iz TZ Međimurske županije te njihovi suradnici.

Na studijskom putovanju posjetio se  avanturistički kamp Zobori Élmény Park u Zalaszabaru u Republici Mađarskoj  koji je u vlasništvu u obitelji Szabadics.

Taj lijepo uređeni park s pogledom na Mali Balaton je u 75% iznosu financiran iz fondova EU, a u njega je uloženo ukupno oko 9 milijuna eura te je izvrstan primjer obogaćivanja turističke ponude kontinentalnog prostora.

Cilj posjeta bio je upoznavanje samog parka, mogućnosti koje takav oblik turizma nudi, ali i načina na koji se cijeli projekt realizirao.

Domaćin i njegovi suradnici strpljivo su objašnjavali i odgovarali na mnogobrojna pitanja gostiju, a da posjet nije bio samo teorijskog tipa svjedoči i praktično isprobavanje ponude koju nudi ovaj izrazito zabavni park.