LAG Mura-Drava sudjelovao na stručnom skupu „Šume na prostoru Regionalnog parka Mura-Drava“

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 23. veljače 2017. | Novosti


Predstavnik LAG-a Mura-Drava, 22. veljače 2017. godine sudjelovao je na stručnom skupu u organizaciji Saveza udruga Dravska liga.  Stručni skup se održao u prostorijama Varaždinske županije.

Tema stručnog skupa bile su šume na prostoru Regionalnog parka Mura-Drava. Na skupu se prezentiralo stanje šuma na spomenutom području, problemi koji su uočeni na tom prostoru te se raspravljalo o koracima koji bi doveli do odgovornog upravljanja šumama na prostoru Regionalnog parka Mura-Drava.

Kako LAG u svojoj Lokalnoj razvojnoj strategiji ima predviđeno provođenje Mjere 8., Podmjere 8.5. iz Programa ruralnog razvoja: Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava, ova tema je bila vrlo zanimljiva i korisna.