LAG Mura-Drava sudjelovao na okruglom stolu „Šumska staništa i bioraznolikost Regionalnog parka Mura-Drava“

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 19. svibnja 2017. | Novosti


U sklopu projekta „Šumska staništa i bioraznolikost Regionalnog parka Mura-Drava“, a povodom nadolazećeg Dana zaštite prirode u Hrvatskoj koji se održava 22. svibnja, Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis organizirala je Okrugli stol za dionike koji izravno ili neizravno koriste prirodne resurse u ili oko područja Regionalnog parka Mura-Drava, s naglaskom na šume i šumska staništa.
Okrugli stol ograniziran je u svrhu uspostavljanja suradnje između jedinica lokalne samouprave, javne ustanove za upravljanje zaštićenom prirodom i organizacija civilnog društva u odgovornom upravljanju šumama i šumskim staništima te informiranju javnosti o stanju na terenu u području Regionalnog parka Mura-Drava i okolici. Uvodno predavanje o predstavljanju projekta i provedenim aktivnostima održale su Dora Radosavljević iz Dravske lige i Maja Sokol iz ZEON-a, a predstavnici LAG-a Mura-Drava, LAG-a Međimruski doli i bregi, Savjetodavne službe za privatne šumposjednike, Hrvatskih šuma d.o.o., Cedrus Forest d.o.o, Lovačkog saveza Međimurske županije, GKP-a Čakom, JU Međimurska priroda predstavili su probleme i potencijale šuma i šumskih staništa u području Regionalnog parka Mura-Drava. Kao najveći problem detektirana je parcelizacija šuma na male dijelove koji su u privatnom vlasništu, zatim protupravno prisvajanje primarnih i sekundarnih šumskih proizvoda, invazivne vrste, kanaliziranje Drave te izgradnja hidroelektrana što je dovelo do velikih promjena u ekosustavu.

LAG Mura-Drava u svom je izlaganju istaknuo kako u Lokalnoj razvojnoj strategiji ima predviđen dio sredstava za Mjeru 8 koja obuhvaća potporu za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, tako da će i na taj način moći doprinijeti očuvanju šuma i šumskih staništa.