LAG Mura-Drava sudjelovao na okruglom stolu “BESPRAVNA GRADNJA I PRAVNI PROBLEMI U ZAŠTIČENIM PODRUČJIMA”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 30. listopada 2017. | Novosti


LAG Mura-Drava je 27. listopada 2017. godine sudjelovao na okruglom stolu kojeg je  u sklopu projekta “Transformacija: novi način upravljanja zaštičenim i NATURA 2000” organizirala ZEO Nobilis. Sam okrugli stol održan je pod nazivom “Bespravna gradnja i pravni problemi u zaštičenim područjima”. S raznim dionicima s područja zaštite okoliša raspravljalo se o aktualnoj problematici bespravne gradnje na zaštičenim područjima, posebice Regionalnom parku Mura-Drava. U sat i pol trajanja okruglog stola nastojali smo identificirati probleme, poraditi na njihovom rješavanju te dati analizu trenutne situacije u Međimurskoj županiji. Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici nadležnih inspekcija, javnih ustanova, civilnog društva te ostalih nadležnih tijela. Predmetni okrugli stol jedna je od završnih aktivnosti projekta koji završava 27. studenog 2017., a koji je financiran od strane EU fondova u sklopu IPA komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija