LAG Mura-Drava sudjelovao na koordinacijskom sastanku gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 7. srpnja 2017. | Novosti


6. lipnja 2017. godine PORA, razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije organizirala je sastanak općinskih načelnika i gradonačelnika čija je tema bila pravovremeno informiranje jedinica lokalne samouprave o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova i nacionalnih izvora te pripreme projekata.

Kako su LAG-ovi također veliki dio te priče, i LAG Mura-Drava kao LAG u kojem se nalazi općina Legrad s područja Koprivničko-križevačke županije sudjelovao je na sastanku.

Ravnateljica „PORE“ KKŽ predstavila je projekt „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“ u okviru kojeg je u proteklih 9 mjeseci „PORA“ KKŽ u suradnji s partnerima pripremila i prijavila ukupno 16 projekata ukupne vrijednosti 64,5 mil. kuna iz područja obrazovanja i cjeloživotnog učenja, energetske učinkovitosti, ruralnog razvoja, poduzetništva, zaštite okoliša i prirode, zdravstva te zapošljavanja.

U nastavku sastanka dana je informacija o važećoj Županijskoj razvojnoj strategiji 2014 – 2020., središnjoj elektroničkoj bazi razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja te obvezi jedinica lokalne samouprave o izvješćivanju o provedbi iste. Važećom Županijskom razvojnom strategijom definirana su 4 strateška cilja ukupne vrijednosti 3.774.575.329,25 kuna. U središnju elektroničku bazu pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU uneseno je 156 projekata od kojih 73 posjeduje građevinske dozvole.

Zatim je dana informacija o otvorenim EU natječajima i natječajima u najavi iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj gdje će se na određene natječaje jedinice lokalne samouprave moći javljati i preko LAG natječaja.

Navedeni sastanak ujedno je bio prilika za prezentaciju projekta „B light“ namijenjenog poduzetnicima i Fonda za sufinanciranje EU projekata. „B light“ je projekt kojim se sufinancira suradnja malih i srednjih poduzeća u pograničnom području u okviru INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014 – 2020. Projekt traje do 30. lipnja 2021. godine, ukupne je vrijednosti 9.960.299,00 eura, a maksimalan intenzitet sufinanciranja je 75%. Vezano uz Fond za sufinanciranje EU projekata udjel sufinanciranja učešća korisnika iz sredstava Fonda iznosi od 50% do 90% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave odnosno od 40% do 80% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave.

Na kraju sastanka ravnateljica „PORE“ KKŽ Melita Birčić još jednom je pozvala sve predstavnike jedinica lokalne samouprave na suradnju u razvoju projektnih ideja i pripremi projektnih prijedloga s ciljem što boljeg povlačenja sredstava iz EU fondova i ravnomjernog razvoja svih dijelova Koprivničko-križevačke županije.

Prezentaciju možete preuzeti OVDJE.