LAG Mura-Drava sudjelovao na 1. SEE LEADER konferenciji o LEADER/CLLD pristupu

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 26. studenoga 2019. | Novosti


Predstavnici LAG-a Mura-Drava sudjelovali su na Prvoj međunarodnoj konferenciji o praktičnim i teorijskim implikacijama LEADER pristupa u jugoistočnoj Europi koja se u organizaciji LEADER mreže Hrvatske i Društva za razvoj slovenskega podeželja organizirala u Opatiji od 20.-22.11.2019. godine. Više od 300 sudionika iz 14 zemalja razmjenjivalo je iskustva o razvoju, oblicima i doprinosu LEADER / CLLD-a pristupa održivom razvoju ruralnih područja u zemljama jugoistočne Europe, sa svrhom pripreme za buduće programsko razdoblje 2021.-2027.

Glavni organizator konferencije je LEADER mreža Hrvatske (LMH), krovno udruženje Lokalnih akcijskih grupa u ruralnom razvoju i ribarstvu (LAG-ova i FLAG-ova) uz niz partnerskih institucija poput: Međunarodnog centra za napredne mediteranske agronomske studije – Institut iz Montpelliera (Francuska); Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu; Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani; Hrvatskog agroekonomskog društva (HAED), Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i drugi. Ova značajna konferencija ima za cilj prepoznati jedinstvenost lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice za integrirani teritorijalni razvoj u jugoistočnoj Europi, sumirajući rezultate proteklih godina provedbe te pružiti platformu za novo programsko razdoblje 2021.-2027.

Konferenciji su kao ključni govornici nazočili predstavnici Europske komisije iz Glavne uprave za poljoprivredu (DG AGRI) i potporne jedinice FARNET mreže, kao i autoriteti s više od 20 godina iskustva u provedbi i istraživanju LEADER pristupa.Također, uz visoke predstavnike Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, tijela nadležnog koordinaciju ESI fondova. Osnovni cilj konferencije bio je pregled razvoja, oblika i doprinosa LEADER / CLLD-a pristupa održivom razvoju ruralnih područja u zemljama jugoistočne Europe s ciljem razmjene iskustava između predstavnika LAG-ova / FLAG-ova, lokalnih dionika s njihovih područja, znanstvenih zajednica i nadležnih zakonodavnih i provedbenih tijela u navedenim zemljama, sa svrhom stvaranja zaključaka koji će pripomoći svima u moduliranju narednog obračunskog razdoblja 2020-2027.
Svi sudionici, uključujući i LAG Mura-Drava imali su priliku razmijeniti iskustva i znanje na praktično-znanstvenim Sessionima i plenarnim raspravama, a znanstvenici su dali doprinos kako bi pomogli praktičarima (Lokalne akcijske skupine, upravljačka tijela i provedbena tijela) da odgovore na postojeće izazove u procesu provedbe LEADER-a.