LAG Mura-Drava raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 10. siječnja 2017. | Natječaji


Lokalna akcijska grupa Mura-Drava raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik voditelja LAG-a Mura-Drava-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Opis poslova: uz obavljanje administrativno tehničkih i uredskih poslova za ured LAG-a, informiranje i savjetovanje poljoprivrednika o Programu ruralnog razvoja RH.

Informiranje poljoprivrednika o otvorenim natječajima, natječajima u najavi, savjetovanje o mogućnostima i potencijalima koje pruža pojedina mjera Programa ruralnog razvoja RH.

Potrebni uvjeti:

Magistar struke/stručni specijalist/sveučilišni prvostupnik pravne, ekonomske, društvene ili poljoprivredne struke

Znanje engleskog jezika

Poznavanje rada na računalu – Word, Excel, Powerpoint, Internet

Vozačka dozvola B kategorije

Prijavi na natječaj kandidati prilažu:

  1. Životopis
  2. Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
  3. Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
  4. Elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO, ukoliko postoji
  5. Presliku vozačke dozvole

 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranicama HZZ-a i LAG-a Mura-Drava.

 

Natječaj je otvoren do utorka, 24. siječnja 2017. godine.

 

Kandidati dostavljaju prijave poštom ili osobno na adresu:

Lokalna akcijska grupa Mura-Drava

Rade Končara 9,

40327 Donji Vidovec

S naznakom: „Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“