LAG Mura-Drava raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 21. siječnja 2019. | Natječaji, Novosti


Lokalna akcijska grupa Mura-Drava raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Naziv radnog mjesta: Stručni/a suradnik/ca voditelja LAG-a Mura-Drava-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Opis poslova: upoznavanje sa strukturom, članstvom, ciljevima, svrhom i djelatnostima lokalne akcijske grupe, obavljanje administrativnih poslova vezanih uz tekući rad LAG-a, savjetovanje i informiranje članova LAG-a, praćenje nacionalnih i EU natječaja, praćenje i ažuriranje informacijskih platformi LAG-a (internet stranica, društvene mreže, press), sudjelovanje na radionicama, edukacijama i sastancima koji su potencijalno vezani uz rad LAG-a, praćenje nacionalnih i EU natječaja i prijava te izrada projektnih prijedloga

Potrebni uvjeti:
Magistar struke/stručni specijalist/prvostupnik pravne, ekonomske, društvene, prirodoslovne ili biotehničke struke
Znanje engleskog jezika
Poznavanje rada na računalu – Word, Excel, Powerpoint, Internet
Vozačka dozvola B kategorije

Prijavi na natječaj kandidati prilažu: 

  • Životopis
  • Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
  • Elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO, ukoliko postoji
  • Presliku vozačke dozvole

Natječaj je otvoren do ponedjeljka, 28. siječnja 2019. godine.

Kandidati dostavljaju prijave poštom na adresu:
Lokalna akcijska grupa Mura-Drava
Rade Končara 9,
40327 Donji Vidovec
S naznakom: „Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“